Erfrecht

Het erfrecht regelt wie het vermogen van een overledene krijgt en hoe dat gebeurt: de erfgenaam of de gemeenschap van erfgenamen, als er meerdere erfgenamen zijn, treedt bij overlijden automatisch in de voetsporen van de overledene. Alle bezittingen – zoals onroerend goed, effecten, contanten, maar ook alle schulden en contracten – gaan over op de erfgenaam of erfgenamen. U hoeft niet eens specifiek een erfenis te accepteren, het komt gewoon aan u toe.

Testamentaire vrijheid

Iedereen kan in een testament, alleen of samen met een ander, bepalen wie zijn vermogen na zijn overlijden krijgt. Deze vrijheid wordt testamentaire vrijheid genoemd. Er zijn echter maar een paar mensen die het gebruiken. Volgens enquêtes heeft slechts ongeveer 40 procent van de Nederlanders een testament gemaakt. Exacte cijfers zijn er niet. Maar wie erft als er geen testament is?

Erfgenamen zonder testament

Als een persoon overlijdt zonder een testament na te laten, is de rechtsopvolging van toepassing. Het is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en bepaalt wie de nalatenschap krijgt. Veel mensen vertrouwen erop dat de wet al bepaalt wat nodig is. In sommige gevallen zijn de erfopvolgingsregelingen zeer geschikt en leiden ze tot eerlijke oplossingen.

Maar vaak passen de regels in de wet ook niet, bijvoorbeeld als een partner, stiefkinderen of petekinderen of vrienden iets naast het gezin moeten krijgen. Als u vermogen aan deze mensen wilt nalaten, moet u een testament maken.

Ook belangrijk: als de ene echtgenoot overlijdt, erft de andere niet automatisch alles. Als er kinderen zijn, krijgt hij de ene helft van het vermogen volgens het erfrecht van de echtgenoten, de andere helft gaat naar de kinderen. Er ontstaat een gemeenschap van erfgenamen. Dat betekent: alle erfgenamen hebben alles gemeenschappelijk: huis, geld, auto, waardepapieren. En de erfgenamen moeten nauwgezet deze erfenis verdelen en het erover eens worden of ze het huis waarin ze allemaal zijn opgegroeid willen verkopen of niet. De uitkering van een levensverzekering behoort echter niet tot de nalatenschap. Dit gaat naar de zogenaamde begunstigden. Dit geld valt dus buiten de verdeling erfenis.

Om te kunnen beoordelen of u iets moet regelen, stelt u zich eerst de vraag: Wie is mijn wettelijke erfgenaam? Meer informatie hierover vindt u in onze gidsen wettelijk erfrecht en erfrecht.

Door CursusSEPR